Vundamendid ja betoonitööd

Vundamendi ülesanne on ehitisest tulenevate koormuste ülekandmine pinnasele. Vundamendi rajamis tingimused on igal krundil erinevad: pinnase kandevõime, põhjavesi, radoonisisaldus, maastikuvorm ja pinnasevesi. Tingimuste mitmekesisusest olenevalt on vundamendilahendusi palju ja neist õige tuleb välja selgitada igale juhule eraldi.

Vundamendiprojekt tuleb alati tellida spetsialistilt! Hästi koostatud, piisavalt detailne projekt tagab õnnestunud lõpptulemuse!

Ehitusaluse kvaliteet tuleks välja selgitada võimalikult vara. Kõige parem, kui see oleks tehtud juba enne krundi ostmist.

Ehituskoha tähtsaim omadus on pinnase kandevõime. Teine tähtis asjaolu vundamendilahenduse koostamisel on põhjavee tase. Vundament ja põhjavesi ei sobi kokku, seega võib maapinna lähedal paiknev põhjaveekiht ehitusaluse kuivendamiseks  ja kuivana hoidmiseks vajada drenaazi.

Väikseimgi hoolimatus või möödalask vundamendi projekteerimisel või ehitamisel võib viia selleni, et koormusolude muutudes (talv/suvi) toimuvad vundamendis või pinnases maja kandetarandeid kahjustada võivad liikumised.

Vundamendi ehitusviis tuleb lasta valida asjatundjal, ehituskonstruktoril. Valimisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega:

– krunt ja maastikuvorm

– krundi kõrgussuhted

– pinnase omadused

– ehitamise aeg (suvi/talv)

– maja tüüp (korruste arv, seinte materjal)

 Vundamendi ehitusviisd võib jaotada näiteks alljärgnevalt:

– lintvundamendid

    betoontaldmik

    plokkvundament

    betoonvundament

 – postvundamendid

     posti taldmik ja plokkpost

     betoonpost

 – plaatvundament

 – vaivundament

Küsi pakkumist